Werkwijze

Kijkend naar onze activiteiten zijn er twee soorten dienstverlening te onderscheiden, waarin we in afwisseling actief zijn: Advisering aan Organisaties (Consultancy) en Coaching.

Organisatieadvies
Wij zijn doorgaans zeer druk doende met het begeleiden van organisaties in ingrijpende veranderingstrajecten. Dat doen we hoofdzakelijk in de industrie en in de zakelijke dienstverlening. Dat is meer toevallig zo gegroeid dan dat daar nu zo’n bewuste strategie achter zit. Het heeft ons de afgelopen jaren wel geholpen om de voor sommigen wat moeilijke tijden relatief gemakkelijk door te komen.
In de zakelijke dienstverlening zijn we veelal bezig met trajecten rondom de verbetering van de managementeffectiviteit, het verbeteren van de werkprocessen en van daaruit het aanpassen van de structuur. In de industrie zijn we doorgaans met vergelijkbare trajecten betrokken, waarbij het productieproces zelf ook eisen stelt aan de manier waarop mensen benaderd worden. In de industrie hebben we de meeste ervaring opgebouwd in de food-procesindustrie, nationaal en internationaal.

Coaching
Hoewel coaching door veel mensen gebruikt wordt in allerlei conteksten met allerlei verschillende kwaliteitstandaarden is dat toch wel een accurate manier om aan te duiden wat we doen: adviseren en ondersteunen van mensen in teams en organisaties.

Teamcoaching
In teams is de focus voornamelijk gericht op enerzijds het ontstroeven van de samenwerkingsprocessen en anderzijds versterken van de focus en de output van de onderscheiden teamleden. Wanneer we organisaties begeleiden in ingrijpende veranderingen doen we dat dan ook altijd via het versterken van het management. Niet in de laatste plaats in het aansturen en begeleiden van deze veranderingsprocessen.

Individuele coaching
In trajecten van individuele coaching ligt de nadruk op het versterken van de persoonlijke effectiviteit en de organisatie effectiviteit van de coachee. Dat begint soms met bewustwording van de eigen patronen en sterke en zwakke kanten, soms begint dat met het verwerken van de recente mislukkingen, het daarvan leren en er weer sterker uitkomen. In onze interventies zijn we gericht, helder en onomwonden. Daarbij kent coaching altijd tegelijkertijd twee kanten: zorgvuldigheid voor het individu: ‘Kan hij het ontvangen?’, aandacht voor de organisatie-/functievereisten: ‘Begrijpt hij het systeem waar hij in zit?’ en oog voor de ontwikkeling van de coachee: ‘Waar zit zijn volgende stap, wil hij dat en kan hij dat?’ Uiteindelijk gaat erom wat hij ermee gaat doen, hoe hij het omzet.